Standard StarCode XML

wersja 2.0

StarCode XML   Dokumentacja   Systemy sklepowe   Materiały promocyjne   Kontakt

Dokumentacja

Pobierz ogólną dokumentację standardu StarCode XML 2.0 wraz z dodatkowymi informacjami. Zawiera informacje o pełnej strukturze XML.
Pobierz plik »

Plik DTD

Plik określający strukturę XML i użyte znaczniki. Wymagany do poprawnego wyświetlenia pliku XML.

<!DOCTYPE starcode SYSTEM "http://www.starcode.pl/xml/dtd/starcode_xml.dtd">

Plik domyślnie znajduje się na serwerze StarCode i z tamtąd może być pobierany. Plik dostępny jest pod adresem: http://www.starcode.pl/xml/dtd/starcode_xml.dtd.
Pobierz plik »

Struktura XML

Możesz pobrać w formacie PDF strukurę XML standardu lub zapoznać się z nią poniżej:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE starcode SYSTEM "http://www.starcode.pl/xml/dtd/starcode_xml.dtd">
<offers>
  <stat>
    <num>12873</num>
    <ver>2.1</ver>
  </stat>
  <product>
    <id>1</id>
    <name><![CDATA[nazwa produktu]]></name>
    <producer><![CDATA[nazwa producenta]]></producer>
    <code><![CDATA[kod produktu producenta]]></code>
    <model><![CDATA[model produktu]]></model>
    <description><![CDATA[opis produktu]]></description>
    <url><![CDATA[adres URL produktu]]></url>
    <price><![CDATA[cena.produktu]]></price>
    <category><![CDATA[kategoria / produktu]]></category>
    <image><![CDATA[adres/URL/zdjęcia]]></image>
    <shipping><![CDATA[cena.dostawy]]></shipping>
    <availability><![CDATA[dostępność produktu]]></availability>
    <parms>
      <parm_name><![CDATA[nazwa atrybutu 1]]></parm_name>
      <parm_value><![CDATA[wartość atrybutu 1]]></parm_value>
      <parm_name><![CDATA[nazwa atrybutu 2]]></parm_name>
      <parm_value><![CDATA[wartość atrybutu 2]]></parm_value>
    </parms>
  </product>
</offers>

Parametr <stat></stat> zawiera dwa podparametry, <num> informujący o łącznej ilości (aktywnych) produktów w bazie danych, drugi <ver> zwraca numer generowanej wersji XML - 2.1.
Pobierz plik »

Dany produkt nie powinien występować w pliku XML więcej niż jeden raz (pole <id></id> nie powinno zawierać dwa razy tej samej wartości).
Pole <category></category> powinno zawierać kategorię, w której znajduje się produkt (jeżeli dana nazwa kategorii powtarza się w sklepie, to atrybut ten powinien zawierać pełną ścieżkę kategorii).

Uniwersalny plugin XML

Zalążek pluginu umożliwiający dostosowanie go do oprogramowania sklepowego i wygenerowanie pliku XML zgodnego ze standardem StarCode XML 2.1.
Pobierz plik »